Referat - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Referat

Referater > 2014 > Generalforsamling

Referat generalforsamling i Esbjerg Journalistklub 2014, 25.1.

Generalforsamling nummer 97 i Esbjerg Journalistklub, en af Danmarks ældste af slagsen, forløb i god ro og orden, igen med en del debat om det forestående 100-års jubilæum i 2017, men mere om det senere.

For først bad formand Bo Bechsgaard sædvanen tro Frede Madsen varetage dirigentrollen, og trods problemer med at læse op på sidste års procedurer, på grund af akutte problemer med logistikken på hjemmekontoret, sprang han til.

Formandens beretning, første punkt på programmet, blev vedtaget med klapsalver. Hvorefter debatten fra start sporede sig ind på punktet: 100 års jubilæum i 2017.

100 år til drøftelse
Mai Møller Christensen ville høre nærmere til tanken om evt at opsamle det første århundrede i en bog, og Bo Bechsgaard gav en kort opsummering af et ønske om at dokumentere klubbens bedrifter, der første gang blev drømt op til 75-års jubilæet i 1992. Dengang blev arbejdet endda sat i gang, men døde, i nogen grad på grund af svigt fra involverede. Til gengæld blev jubilæet markeret med et annoncetillæg, hvis overskud udgør kapitalen i den nuværende Esbjerg Journalistklubs Fond.

En fond, der helt uventet blev sat i spil ved årets drøftelse af den kommende jubilæumsmarkering, endda af fondens æresrevisor Kjeld Ravn, der bød ind med at opløse fondens vedtægter, så den fastfrosne kapital, godt 50.000 kroner, kan indgå i finansiering af 100 års jubilæet.

Anne Hedegaard Haldan satte spørgsmåltegn ved hvem – udover egen kreds – der ville have interesse i at købe en bog om journalister i Esbjerg gennem 100 år, og Bo Bechsgaard tilføjede, at i hans optik ville netop den kreds oven i købet forvente at få en sådan bog gratis.

Debatten blev sammenfattet i en håndsoprækning om opbakning til at markere jubilæet under en eller anden art i det hele taget. Hvilket viste en fuldstændig enig opbakning til ideen.

Dernæst blev projektet parkeret til et senere møde mellem bestyrelsen for Esbjerg Journalistklub og fonden. Skal fondsmidlerne på nogen måde sættes i spil til et andet formål end at uddele sin særlige Esbjerg Journalistklubs Pris, vil det kræve en vedtægtsændring og generalforsamlingsbeslutning. Diverse formalia skal derfor afklares først, og vil blive det i rette forum frem mod næste års generalforsamling.

Pris på for få
Esbjerg Journalistklubs Pris blev et andet debatemne på generalforsamlingen, efter at såvel journalistklubbens som fondens regnskaber var vedtaget med applaus, journalistklubbens for en særlig mådeholden indsats i år, fondens for status quo, hvilket for begges vedkommende kan ses i detaljer andetsteds her på siden.
Journalistklubbens Pris har nemlig vist sig at passe på ganske få, og måske også for få. Faktisk viste en hurtig tællen på fingre at prisen i de 22 år, den har eksisteret, kun fem gange har fundet en modtager, og det er for lidt, var årets generalforsamling enig om.

Derfor blev det besluttet, i sammenhæng med den manglende økonomi bag drømmen om en jubilæumsmarkering, at gennemgå fondens procedurer og vedtægter med henblik på at lade kapitalen udgå til jubilæet.

Quiz og besøg
Under eventuelt kom forslag til kommende arrangementer.

Mai Møller Christensen efterspurgte quizzer, som man blandt andet har det i klubben i Kolding. Endda har Esbjerg Journalistklub i Søren Andersen et medlem, der har forstand på den slags. Og Lars Stokbro foreslog at se nærmere på et eventuelt besøg på Esbjerg Gymnasium, der vil oprette en journalistlinje.  


Det forestående jubilæum kom til at fylde en del på dette års generalforsamling. Fotoet her stammer dog fra generalforsamlingen i 2013. Der var ingen fotograf til stede ved dette års generalforsamling......

Tilbage til indhold