Bestyrelsesmøder - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Bestyrelsesmøder

Referater > 2018
Referat, møde i journalistklubbestyrelse tirsdag den 22.5. 2018
1: kort evaluering vinterfest. God fest – men, under smertegrænse. Kun 16 deltog. Vurdering: skyldes massiv festkalender i november, vi håber/tror ikke, det er tegn på, at medlemmerne ikke gider mere.
2: kommende arrangementer: Store Esbjergensere, Stefanie og Jacob Lose har sagt ja, Bo arbejder på dato – bliver meldt ud straks den er hjemme.
19. juli: tallship race. Villy Grøn tager imod i Blue Waters headquarter. Bo har også aftale med redningsstationen, så vi igen kan få sejltur ud i havnebassinet og se skibene fra vand-siden. – og, aftale om bespisning undervejs.
Dato skal meldes ud hurtigst muligt!
Ideer: Fiskeri og Søfartsmuseet/ kunstmuseet/ Esbjerg Strandpark-Esbjerg Havn (sidste afventer VVM-redegørelsen, når den er i hus, ku det være mega-interessant)
Drøftelse af henvendelse om møde m politiet – pga frustrationer. Nåede frem til ikke journalistklubregi af flere årsager.
HUSK: der er masser af overskydende jubilæumstillæg og t-shirts. Ligger i bagagerummet i en af familien Haldans biler.
Yvonn Tittel
Bestyrelsesmøde Journalistklubben Esbjerg d. 09.01.18
Siden sidst: Jubilæumsreception, fest og Vild med Ord. Begejstring hele vejen rundt for alle tre.
På valg ved generalforsamling 27.1.: Kasserer Lars Stokbro, sekretær Yvonn Tittel, medlem Kim Westphal. Alle modtager genvalg. Alle er også åbne for at træde tilbage, hvis andre vil til.
Formandsberetning: Bo Bechsgaard vil i sin beretning omkring jubilæumsaktiviteterne inddrage aktører på hver sit område ved afviklingen af de mange dele. Bla Erik Haldan, Frede Madsen og Anne Hedegaard.
Efter drøftelse ender indslagene fra tredjehånd under punktet: Orientering fra jubilæet, som også tidligere har været på generalforsamlingsdagsordenen.
Regnskab: Overskud på 23.300 kroner ved udgangen af 2017. Desuden står 11.400 kroner som overskud fra indkomne fondsgaver i forbindelse med jubilæumsarrangement. De penge står på journalistklubbens konto, men som jubilæumsgave og øremærket det.
Fremtid: De 11.400 indgår i en plan om at gentage Vild med Ord, der blev en meget anderledes og opløftende oplevelse. Bo vil få planen med på generalforsamlingen, dog ikke under sin beretning, da den jo skal godkendes.
Men, Vild med Ord adskiller sig fra klubbens øvrige arrangementer og formålsparagraf, da arrangementet er åbent for byen, ikke kun medlemmer af journalistklubben, plus evt. deres partnere – og i øvrigt ved at være afhængig af donationer fra fonde.
Lars mener fx ikke, det er en opgave for journalistklubben, drøftelsen viste, at det er det måske ikke. Men, det er et format, der er udsprunget af 100-års jubilæet, så tanken er en ”træde-sten”, et tre-års koncept, hvor ”Vild med Ord” i en eller anden udgang finder sin form, sit leje og sit publikum i Esbjerg – hvorefter arrangementet måske/måske ikke – gives over til andre i en selvstændig forening.
Alt det skal drøftes videre på generalforsamlingen.
Mht generalforsamling og vinterfest 27.1.: tilmeldingsfrist endnu ikke udløbet. 30 deltagere er minimum (cirka) ellers aflyses festen. Huskok Preben Madsen fra Sønderskov Slot kan desværre ikke komme, i stedet bliver det Hans Truelsen, og Bo forsøger om Mais mor, Elsebeth, vil hjælpe i køkken/med servering.
Indkøb: Bo tager sig af vin, Lars tjekker opbevaret habengut på loftet, Anne finder indkøbsliste, Kim står for øl og vand som sidste år.
Musik: Bo har tryllet, og publikum får smagsprøver fra Eigils Bach nye udgivelse, han stod for mange år siden bag bandet Vestkraft.
Opstilling: Bestyrelsen stiller op på dagen kl 11 – og rydder op søndag kl 11.
Som vanligt deltagerpris 300 kroner.
Kommende arrangementer/ideer: Noget om dokumentarprogrammer? – fylder alt i tv-fladen i dag.
Store esbjergensere: Nu kan vi næsten ikke vente på at møde familien Lohse.
Fiskeri- og Søfartsmuseets ny mand: David Dupont-Mouritzen
Tirpitz, med rundvisning
Og – ikke mindst – Tall Ships Race.
Fremtidig opgave: Per Guldberg Klausen har hidtil stået for hjemmeside. Han giver os et år til at komme ud af den. Han ønsker ikke opgaven mere.
Bo spørger Benny Baagø, alternativt Rune Weitling, Edmund Jacobsen – og, når det er på plads, hører han Per, om han evt kan stå for at få overført til ny server – evt også til nyt format, hvis ingen andre kender det, Per har kørt siden i.
Problemet skal løses, Per skal have tak for sin hjælp, og hjemmesiden skal bevares. I sidste ende uden aktivitet, men vigtigt at have den som forankring og bevare domænet.
En sideproblematik er fotos: Vi har skrantet med omtaler af seneste arrangementer, bl. Omkring jubilæet, fordi vi ikke får fotos trods aftaler. Det skal løses, og det skal IKKE løses med journalistfotos, fordi vi er en klub for journalister og fotografer skal det være fotografbilleder.
Yvonn Tittel
Tilbage til indhold