Bestyrelsesmøder - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Bestyrelsesmøder

Referater > 2016
Referat møde mellem journalistklub og jubilæumsudvalg, 29.11.:
Tilstedeværende Anne Haldan, Erik Haldan, Peter Møller, Frede Madsen, Lars Stokbro & Yvonn Tittel
EH: For et par uger siden spurgte jeg Digmann om han kunne anbefale en måned at udstille i, og han foreslog maj eller september. Dem låser han til os. Hvis skolerne skal koble demokratiprojekt på, kan de nå at planlægge det.
Økonomien: Peter Orry har lovet at JydskeVestkysten vil trykke 32 sider i 62 grams papir i knap 40.000 ex – gl. Esbjerg Kommune – gratis. Distribution er i forhandling med. Hvis ikke kan få gratis satser på halvpris, som Esbjerg Ugeavis betaler. Så de penge jubilæumsavisen får ind ved at sælge sponsorbund på alle sider går til projektet.
Avisen er tænkt som et opslag fra hvert årti. Og der skal findes en A, B og C-nyhed til hver.
LS: Krønikeform. Med afsnit i original tale, og så ført op til vores tid i vores sprog. Og alle artikler udstyret med faktaboks: Hvad skete siden!
FM: Foreslår at udstillingen får fire sider i avisen. Avisen er tænkt husstandsomdelt 1-2 uger inden udstillingen, så fin foromtale.
En del diskussion om konkurrenceform. Ender med stilekonkurrence. Erik Haldan påtager sig at tage fat i skoleforvaltningen og afklare den videre fremfærd. Han vil også kontakte Annelene Vestergaard for at høre, om hun har interesse i at være med i udvalget.
Ideen er at vinderstil-klasserne bliver inviteret til reception for udstillingen – og at der bliver lidt ”bog-forum”-interview med skribenterne.
Der skal være både en klassegevinst og en individuel gevinst – men først og fremmest skal de store penge gå til at gøre godt et sted, hvor sproget har det svært. Om det skal være til ordblindeundervisning eller hvad er ikke fastlagt.
Overvejer også at invitere Søttrup og Poul Madsen og pressens minister Lars Løkke til receptionen. Og at give Søttrup journalistklubbens pris i februar (cirka) – og benytte lejligheden til at foromtale 100-året og begivenhederne senere på året.
LS vil afprøve layout lige så snart JydskeVestkysten går over til sin nye it, per 1.2.
Budget: 10.000 til receptionen. Som skal betales af journalistklubben/journalistklubbens fond.
Til sidst et par detaljer omkring vinterfesten.
Udmeldt dato, 21.1., skal ændres til 28.1. – hvor vi har forsamlingshuset.
Anne laver indkøbsplan, og køber ind. Lars har alle tørvarer på loftet, Bo står for vin-indkøb (vi løb tør for rødvin i år) – og Varde står for underholdningen.  Vil gøre det muligt at betale med mobilepay igen.
Referent: Yvonn Tittel
Esbjerg Journalistklub
Bestyrelsesmøde 31-10-2016
Tilstede: Bo Bechsgaard, Lars Stokbro, Anne Hedegaard.  Afbud fra Kim Westphal og Yvonn Tittel.
1.       Seneste arrangement var besøg hos Johnny Madsen m. manager Jeanett Exner på Fanø. Lidt usædvanligt forløb, da Exner brugte betydelig mere taletid end tildelt, men interessant.
2.       Ideer til kommende arangementer: Game Street Mekka vil gerne tage mod klubben allerede i november. Bo organiserer et besøg. Andre muligheder kunne være besøg hos kunstner René Holm, forpremiere hos indkøbscenteret Broen før åbningen, EfB – hvad nu?, Droob-familien (hvis vi kan finde en god vinkel), Peter Orry og evt. Mads Sandemann om status på mediebilledet i området, Ole Ingrisch om havnen.
3.       Der er vinterfest lørdag 21. januar. Bo tjekker endeligt af med Preben Madsen, Anne tjekker dato for bestilling af Beboerhus. Når det er på plads beder vi Yvonn udsende forskræp på mail og Facebook. Musikindslag på 15 minutter: Bo og evt. Kim overvejer de lokale muligheder. Det kunne også være nogen fra konservatoriets folkemusiklinje.
4.       Næste møde: 22. eller 29. november. Bo tjekker datoer med Frede Madsen, Peter Møller, Kjeld RAvn og Erik Haldan fra jubilæumsudvalget, som vi gerne vil have med.
5.       Øvrigt: Birthe Gaj er i gang med at samle gamle EJK historier i hjemmesiden. De skal sendes til Lars, som formidler til hjemmesiden. Hun har jubilæumsskrift fra 1975 liggende – vi spørger om hun kan scanne det ind og sende til Lars. Anne giver besked til Birthe.
Referat: anne hedegaard haldan
PS: Fodnote: Kjeld Ravn har siden mødet meldt fra i fh. til jubilæumsudvalget pgra. sygdom.
Tilbage til indhold