Formandens beretning - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Formandens beretning

Referater > 2012 > Generalforsamling

Beretning for Esbjerg Journalistklub 2011

Det bliver en beretning om et år med  flere arrangementer end møder. La mig starte med det sidste først. Der har siden sidste generalforsamling  været holdt to bestyrelsesmøder.
Et møde med behørig borddækning i foråret.
Og et møde uden …

Ved bestyrelsens  konstituerende første møde blev linjerne for årets mulige arrangementer trukket op. Flere arrangementer blev foreslået og debatteret. Vi har forsøgt at have fokus på både det brede og fagligt funderede - og huske på den fortløbende udfordring med at appellere til ”yngre” medlemmer .                  
Men det der ”yngre”… er sværere at greje -  end at gradbøje…
Medlemshvervning fik osse  god plads i drøftelserne, og alle var enige om at spørge sig for blandt kolleger vi mente måtte være interesserede.                                                                                                                                     
Vi har siden fået  5-6 nye medlemmer og skam også tilkendegivelser fra flere, som gerne vil være med.
Ved mødet i april blev Anne Hedegaard udpeget som næstformand, mens der var genvalg til Lene Weber som sekretær.
Det andet bestyrelsesmøde  handlede først og sidst om Vinterfesten og generalforsamlingen.                         

Det var et møde, hvor formanden nærmest følte sig forlegen…                                                                                            
Dels ved at have fulgt kassererens opfordring til  ”et møde uden noget særligt – måske bare en kop kaffe eller en øl, som det helt unødigt beskedent lød” ….                                                                                                         
….Dels forlegen, fordi der var berettiget kritik af formanden, der ikke i tilstrækkelig grad har forstået, at initiativretten i virkeligheden er en initiativ-pligt, blandt andet når det handler om mødeindkaldelse.
Den erkendelse er under udvikling og skyldes nok formandens manglende erfaring med foreningsarbejde…, ..dertil en erhvervsskade, der kan være kommet af mange år ,som enerådende i sin egen arbejdsdag.
Det arbejder formanden på at forbedre … altså blive bedre til at arbejde ”i forening”.                                              

Vi har nu præciseret, at begrebet ”kun de nødvendige bestyrelsesmøder” fremover betyder:                      
Der holdes bestyrelsesmøder – som minimum - i foråret, tidlig sommer og i efteråret.

Medlemsarrangementer
….
I min bog er det det, der er klubbens omdrejningspunkt.
Krumtappen, der holder foreningen i gang.                                                                                                                          
Det er ved arrangementerne vi ses.  Samles.  Har en fælles grund til at mødes  – i kollegial og social ånd.
Vi har som sagt drøftet flere mulige arrangementer.  Tre blev gennemført.   To er udsat – ikke droppet.                                                                                                          Andre er stadig i støbeskeen, fordi de enten skal modnes eller praktisk kunne gennemføres.

Hvad er lykkedes .. ?
Jeg mener vi har lykkedes med at initiere arrangementer med såvel
1. faglig relevans
2. kulturel  tyngde             
3. Og at være først med det sidste …

Først med det sidste
Da vi midt under valgkampen – på et af de sværest tænkelige tidspunkter .. en fredag aften – lykkedes med at få en eksklusiv aftale med en tung, tidligere minister, Ulla Tørnæs og en totalt ukendt politisk embedsmand,  havde de færreste set, at den mand .. Bjarne Corydon – et par uger senere er  vores nye Finansminister. ..
….. Eller set at hun  - Ulla Tørnæs -  tre måneder senere nu ville  være borgmester.                                                  
Ikke i Esbjerg, men i Holstebro.
Tingene  går hurtigt i dansk politik. Og det går sjældent, som man tror.                                                                         

Som kuriosum .. fortæller Finansministeren sidenhen, at ingen på Borgen ville tro ham, hvis han fortalte,  at et af de mest afslappende momenter under hans første valgkamp, viste sig at være i selskab med 14 journalister – UDEN BLOK.     
Vi mødte de to toppolitikere på en barstol … med en fadøl og et glas af husets rødvin.                                         
Holger har på forbilledlig vis foreviget øjeblikkene.

Faglig relevans
På sidste års generalforsamling blev det knæsat, at klubben kunne gå i samarbejde med andre aktører ved foredrag o.l.                                                                                                                                                                                   Det gjorde vi ved at tilslutte os Vestjysk Erhvervsklubs arrangement med DR-Journalisten, Kim Bildsøe Lassen.  Det var et givtigt samarbejde med faglig relevans for deltagerne.
                                                                                                                                                                                   
Det tredje punkt – arrangementer med kulturel tyngde,  synes jeg var det mest opløftende af de oplevelser vi fik i 2011.
Her var der ikke behov for at sætte folk  stævne - udefra . Her kunne Esbjerg helt selv.
Under navnet MadeInEsbjerg har en musikfestival rejst sig helt af sig selv .                                                                  

Fra ingenting for tre år siden - til nu at præsentere snesevis af orkestre, solister og musikere af byens eget skød.
På Tobakken blev vi mødt af flere oplæg om ånden bag festivalen, og vi fik et enestående kig ind bagved drømme, scener og garderober.                                                                                                                                    

Jeg tror vi osse her ,lykkedes med at møde mennesker, der lige er ved at springe ud.                                              
Ikke mindst Esbjerg orkestret Kellermensch, og deres frontmand, sanger og komponist, Sebastian Wolff, gjorde i al fald et stort indtryk, både da han tog imod ude bagved, og da han senere trykkede den af på  scenen.  Lige som Kældermennesket  fra Esbjerg  i øvrigt har gjort indtryk  i det forgangne år i både i ind- og udland. Blandt andet  ”landet” en pladekontrakt med Universal i Tyskland.                                                                                     
Det bliver spændende at følge både MadeInEsbjerg festivalen og Kellermench.                                                
Og det vil vi gøre.

Medlemshvervning
Som sagt, er det på arrangementernes styrke, at klubben skal leve og overleve.
Det betyder, at hvis vores opgave med fortsat at tiltrække nye medlemmer skal lykkes, så kræver det , at vi har noget betydningsfuldt  – fagligt, socialt og kulturelt – at indbyde medlemmerne til.                                           
Jeg synes, at hvert eneste initiativ vi har gennemført har haft dét.                                                                         

Og det er såmænd osse lykkedes at tiltrække nye medlemmer. Både til medlemslisten og til arrangementer.
Men fremmødet generelt , lader nok lidt tilbage at ønske. Der er fortsat udfordringer. Og vi tager dem op.
Jeg vil hermed overlade beretningen til debat.

27. Januar 2012
Bo Bechsgaard
Formand
Esbjerg Journalistklub

  

Tilbage til indhold