1. marts 2010 - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

1. marts 2010

Referater > 2010 > Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde i Esbjerg Journalistklub mandag den 1. marts 2010.

Til stede: Kurt Henriksen, Tove Bak, Lars Stokbro, Frede Madsen og Lene Weber.

Første punkt på dagsordenen var fordeling af poster og arbejdsopgaver. Det blev aftalt, at Lene Weber fremover vil fungere som sekretær til møderne, og i samarbejde med Lars Stokbro vil hun stå for udsending af indbydelser. De vil finde ud af de tekniske detaljer omkring dette.

Næste punkt på dagsordenen var evaluering af generalforsamling/vinterfest - herunder økonomi. Der var enighed om, at selv om der var lagt op til en "krisefest" med kun 25 medlemmer, blev festen en succes. Den reelle udgift holdt sig nede på ca. 4000 kr., hvilket kommer til at gavne dette års regnskab. De seneste år har udgiften været på mere end 10.000 kr. - men selvfølgelig også med flere deltagere.

Bestyrelsen vil allerede nu tænke over ideer til næste års festmenu, således at dette kan besluttes på det næste bestyrelsesmøde. Lars Stokbro vil forhøre sig om muligheden for at få Herdis (kantinedamen på JV) til at stå for maden til årsfesten. Der var også enighed om, at vi meget gerne vil have Mai Møllers mor, Elsebeth, til at servere, anrette m.m. som hun gjorde så glimrende i år.

Datoen for årsfesten 2011 blev fastlagt til den 5. februar. Det er en tradition, at festen enten holdes den sidste weekend i januar eller den første weekend i februar. Synagogen bestilles igen. Lars Stokbro vil kontakte Susanne Dolleris, som bor i området og derfor kan få rabat på leje af synagogen. Datoen skal snarest meldes ud på journalistklubbens hjemmeside. Planen er desuden, at Slyngelstuen skal vende tilbage i 2011.

Næste punkt på dagsordenen: Forårets arrangementer. Der skal arrangeres to forårsarrangementer.
Muligheden for at lave et sommerarrangement for hele familien blev drøftet.Der var enighed om, at arrangementet skal markedsføres grundigt, og at det evt. skal fungere som et "frit lejde-arrangement", hvor ikke-medlemmer inviteres.

Den tidligere bestyrelse havde planer om en pubcrawl til Esbjergs forstæder, hvor Poul Bjelke skulle komme med historiske og faktuelle input. Det har den nye bestyrelse besluttet at erstatte af en cykel-pubcrawl på Fanø - også med Poul Bjelke, hvis han har lyst - dette vil Tove Bak tjekke. Turen, som også er for ægtefæller, kærester og lignende, skal foregå i et mageligt tempo, hvor der er tid til hyggestop og picknic undervejs. Dem der hellere vil køres rundt på øen, kan evt. gå sammen i en taxa. Turen skal foregå i første halvdel af juni - evt. lørdag den 12. Bestyrelsen vil finde de steder, vi skal besøge.

Det andet arrangement i foråret skal høre under journalistklubbens faglige café, som var en succes sidste år. Frede Madsen foreslog et foredrag med Jan Lindhardt fra JV, der er en nørd - og mester - inden for FIFA. Det blev dog Kurt Henriksens forslag om at invitere tv-journalist Karsten Lund til at holde foredrag - bl.a. om sin nye bog, der handler om Esbjerg, som vandt størst indpas.  Kurt Henriksen vil undersøge, om det kan lade sig gøre at få Karsten Lund herover.  Arrangementet skal foregå i midten af april og kan evt. dækkes af en af journalistklubbens mediesponsorer.

Som et ekstratilbud foreslog Frede Madsen, at vi forsøger at koble os på et foredrag med Hans Engell på Esbjerg Højskole allerede den 16. marts. Overskriften til foredraget hedder: "Profilerer vi os godt nok som kommune blandt meningsdannere i samfundet, på Christiansborg og i medierne?". Der var enighed i bestyrelsen om, at tilbyde dette foredrag til medlemmerne.


Tilbage til indhold