Generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Generalforsamling

Referater > 2020
Generalforsamling i Esbjerg Journalistklub, 25.1.2020:
13 deltagere.
1: Frede Madsen valgt til dirigent, Yvonn Tittel til referent.
2: Formandens beretning.Om årets tre arrangementer: EfB-Vejle i marts 2019, hvor EfBs plads i oprykningsspillet kom i hus; Den ny Opera i Esbjerg i august, om opsætningen af Wagners Rhinguldet – og vinterfesten. Store Esbjergensere, Ole Ingrisch og havnen, glippede i år. Plan allerede i slutningen af februar/begyndelsen marts, såsnart det ny streetfood i Esbjerg er klar til at åbne, arrangement der med restauratøren bag.
3: Regnskab, ved kasserer Lars Stokbro. Godkendt
4: Indkomne forslag: Ingen
5: Valg til bestyrelsen. A) Kasserer Lars Stokbro modtog ikke genvalg, formandens forslag, Benny Baagø, blev valgt.
b) Kim Westphal modtog ikke genvalg til bestyrelsen, Rune Weitling stillede op og blev valgt. Yvonn Tittel blev genvalgt.
c) valg af to suppleanter: Lene Memborg og Mai Møller Christensen valgt.
6: Valg af revisor og revisorsuppleant: Frede Madsen og Karen Sloth genvalgt. Revisorsuppleant Benny Baagø modtog ikke genvalg, fordi valgt som kasserer. Holger Bundgaard valgt.
7: Kontingent fastsat som uændret.
8: Formand for Esbjerg Journalistklubs Fond, Erik Haldan aflagde beretning og foreslog fonden nedlagt. Årsag: bureaukratisk, tidskrævende og dyr administration  af værdipapirer, der efterhånden spiser den smule afkast, der er. Forslag, midler lægges i Esbjerg Journalistklubs kasse, dog som særlig pulje, sammen med de 11.000 kroner, der står over fra jubilæumsarrangementet, øremærket udadvendt aktivitet. Dermed er der godt 60.000 kroner til aktiviteter, arrangementer – og til Journalistklubbens Pris, hvis modtager findes. Generalforsamlingen beslutter nedlæggelse af fonden, enstemmigt vedtaget.
9: Afviklingsbestyrelse for fonden valgt: Erik Haldan og Birthe Gaj Nielsen.
10: Evt: Bestyrelsen drøfter ved kommende arrangementer, om nogle vil egne sig for at invitere partner med. Altså,  særlige arrangementer. Som udgangspunkt er journalistklubbens arrangementer kun for medlemmer, og de regler gælder for alle.
Rundsending af medlemsliste faldt ikke i god jord, til gengæld kan medlemmerne bruge klubbens lukkede Facebook-gruppe.
Referater fra årets generalforsamling skal på klubbens hjemmeside – og, de vil fremover blive sendt ud til alle medlemmer.
Tilbage til indhold