Formandens beretning - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Formandens beretning

Referater > 2010 > Generalforsamling

Beretning for året 2009

Vi har mistet to skattede medlemmer i 2009. Terkel Ærø Hansen døde 2. september, 83 år. Terkel var sjællænder og havde sit virke på Berlingske Tidende, Politiken og en række provinsaviser, inden han kom til Vestkysten. Han var en rigtig bladskrædder og præsterede i sine mange år som ansvarlig for Vestkystens forside ofte at få en halvsløj historie til at tage sig imponerende ud, så man slet ikke opdagede det. Som andre journalister tog han for sig af livet, inden han i Birte fandt en sikker havn. Han bevarede til det sidste sin vitalitet, deltog i journalistklubbens vinterfester og var et fremtrædende medlem af redaktionen bag vore dages Kystnyt, der udgives af Vestkystens seniorklub.

Jørgen Panum døde 20. maj, 65 år. Panum var fra Mors og blev udlært på det lokale dagblad. Han kom til Vestkysten i 1967, først i Tarm og siden i Esbjerg, hvor han i de første år beskæftigede sig med landbrugsstoffet og siden i redaktionssekretariatet. Han var en god, vellidt og loyal kollega, der godt kunne lide en kop øl, og han deltog gennem årene flittigt i journalistklubbens arrangementer, en periode også som formand. Panum var yderst vidende om især historie, litteratur og malerkunst og foretrak at holde sig ajour via den avis, han aldrig svigtede, JydskeVeskysten, samt bøger og P1. Mors, Den Kongelige Livgarde og familien i Tønder var andre holdepunkter. Panum var min ven.

Vi mister medlemmer
Ikke blot dør medlemmerne om ørerne på os. Journalistklubben er også ramt af finanskrisen, idet vi på et år er vi gået fra omkring 60 medlemmer til 43, og det kan mærkes på økonomien. Her vil den strategiske bestyrelsesformand tage historien til hjælp og sige, at vi har været inde i en højkonjunktur, og at vi nu er vendt tilbage til mere normale tilstande. Men vi ser bestemt faresignalerne, og nedgangen har ført os ind i en proces med selvransagelse, som langt fra er slut.

Arrangementer
2009 var året, da vi introducerede nyskabelsen Faglig Café. Vi mødtes to gange i foråret over en fadøl på Underground for at høre journalister komme med et oplæg om faglige emner eller deres dagligdag på jobbet. Arrangementerne med Claes Holzmann Senger og de to ensomme ulve, Claus Jessen og Kurt Henriksen, i henholdsvis marts og maj samlede 14-15 deltagere. En klar succes.

I foråret var vi også i minibus rundt på at se en havn fuld af energi, og vi kunne næsten ikke komme frem for vindmøllevinger og -tårne. 14 deltagere. Et begivenhedsrigt forår blev rundet af med arrangementet "Er du for provinsiel til kunsten?" på Esbjerg Kunstmuseum. Kunstens skrappe damer gik løs på mediernes dækning af kunsten, og vi så på kunst. Otte deltagere blev beriget, for få, men skidegodt.

Efteråret bød på duellen Søtrup versus Snedker på Underground. Borgmesterkandidaterne stillede veloplagt op og snakkede strategi, medier og politik. 13 deltagere.

Vi har haft en tendens til at tabe pusten i efteråret de senere år, og det skal vi have gjort noget ved. To arrangementer i foråret og to i efteråret - med mulighed for at springe på en spændende, aktuel vogn med et ekstraarrangement - er idealet. Blandt dem vil være to faglige cafeer hvert år.

Medlemsundersøgelse: Vi vil hygge os
Vi gennemførte som optakt til generalforsamlingen en lille medlemsundersøgelse for at få et indtryk af, hvilke typer af arrangementer, I foretrækker. 12 - svarende til knap 30 procent - gav deres bud, og svarene viser ikke overraskende, at generalforsamlingen/vinterfesten er topscorer. Men lige efter følger vores nye initiativ, Faglig Café, som 10 er glade for, både med lokale og eksterne mediefolk. Vi har tidligere haft besøg af spændende mediepersoner udefra, og det skal vi fortsætte med.

Ni ser gerne, at vi er vakse og præsenterer en person, der er i centrum i en aktuel sag. Seks vil gerne have sociale arrangementer og udflugter. Konklusion: Vi vil gerne hygge os med kolleger, og skal der være et fagligt indhold, skal det i hvert fald være med en fadøl til. Det vil vi forsøge at efterleve, men vi vil naturligvis også tilbyde smallere arrangementer, så vi ikke ender i behagesyge.

Classic eller Facebook
Om et par timer skal vi til vinterfest. Som I ved, har vi valgt at gennemføre den i en let beskåret udgave, fordi der er for få tilmeldte. Vi skal nok få det hyggeligt, men når der er ryddet op, og tømmermændene er på afstand, er der alligevel grund til at tænke over, hvad vi er oppe imod, når vi kæmper om medlemmernes tid.  

Vores tilbud er den ægte vare. Hos os kan du møde kolleger og folk fra andre medier til en faglig snak, socialt samvær og fest. Classic.

Kære medlem: Hvis du vælger at prioritere dit arbejde, din familie eller noget tredje i stedet for få gange om året at være sammen med fagfæller, må vi respektere det. Det er udtryk for en prioritering, og det er et personligt anliggende.

Hvis du derimod har åh så travlt, og du alligevel har tid til at pudse fjerene på din Facebook-profil flere gange i ugen og være aktiv på andre virtuelle fora, har jeg sværere ved at forstå det.

Det kan også være, du synes, at journalistklubbens tilbud ikke er godt nok. I så fald kan du enten vælge at blive væk eller være med til at præge klubbens arbejde ved at møde til generalforsamlingen - og måske gå ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg har personligt mest respekt for det sidste valg.

Vi vil kæmpe om din tid
I Esbjerg Journalistklub vil vi fortsat kæmpe om din tid. Vi vil tilbyde en god blanding af arrangementer, hvor vi giver dig mulighed for at møde nogle mennesker og komme i nogle miljøer, som du ellers ikke ville have mulighed for. Vi vil også give rum til den kollegiale snak og til blot at hygge sig.

I 2010 forsøger vi at genoplive en gammel tradition for et sommerarrangement, hvor også ægtefæller og børn kan være med. Vi viderefører også en af de tilsyneladende uopslidelige klassikere, pubcrawl, med et nyt tema, hvor vi forener ny viden om egnens restaurationsmiljø med lidt væske. Vi satser også på at præsentere spændende mediefolk i Faglig Café og modtager gerne forslag fra jer til, hvem I gerne vil møde.

Vi skal have arbejdsglæden tilbage
Da jeg selv vendte tilbage til bestyrelsen i journalistklubben for fem år siden, var mit mål at have et udviklende samspil med gode kolleger og have det sjovt. Det er det fortsat. Missionen lykkedes til fulde i de første år kulminerende med vores vellykkede - og dyre - jubilæumsfest i november 2007. Siden har bestyrelsesarbejdet været knapt så velsmurt.

Når Per og Holger har valgt at forlade bestyrelsen, skyldes det primært, at det ikke har været så sjovt de seneste par år. I dag skal vi have sat holdet til de kommende år, og når den nye bestyrelse mødes om kort tid, indleder vi arbejdet med at genskabe arbejdsglæden. For uden den har vi ikke en dynamisk og veloplagt journalistklub, hvor det er godt at komme.

Pers afgang rejser et problem. Han har blandt meget andet været kasserer, og trods flere forsøg er det ikke lykkedes at finde en ny til posten. Kassereren skal vælges i dag, hvis vi da ikke vælger at udskyde det til en ekstraordinær generalforsamling. Lad os se: Måske viser et emne sig.  

Tak til Susanne Dolleris, der valgte at udtræde af bestyrelsen i november, for et godt stykke arbejde gennem årene. Tak til Holger for humør, opbakning og masser af gode fotos til hjemmesiden de seneste fire år. Tak til Mai, som har været prospect i flere år, og som kun nåede at være i bestyrelsen i få måneder, inden hun valgte at trække sig tilbage til en mulig suppleantpost igen. Tak til Per. Dig vender vi tilbage til senere.

Tak til alle, der har bakket op om Esbjerg Journalistklub i 2009. Vi har brug for jer.


6. februar 2010

Frede Madsen
Formand
Esbjerg Journalistklub

Tilbage til indhold