20. november 2019 - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

20. november 2019

Referater > 2019 > Bestyrelsesmøder
Esbjerg Journalistklub
Bestyrelsesmøde 20. november 2019
Tilstede: Bo Bechsgaard, Lars Stokbro, Kim Westphal, Anne Hedegaard. Afbud fra Yvonn Tittel. Desuden deltog formanden for Esbjerg Journalistklubs Fond, Erik Haldan.
1. Seneste arrangementer var et besøg hos EfB i marts med efterfølgende sejrrig kamp. I august var vi i kulissen hos Den Ny Opera lige efter generalprøve på Wagners Rhinguldet. Vi vurderer, at begge arrangementer var vellykkede.
En tanke om at besøge afgåede havnedirektør Ole Ingrisch som en af de store esbjergensere er sat på standby, da havnens formand mente, det skulle være et mere havneorienteret arrangement med deltagelse også af den nye havnedirektør. Så bliver det en anden type arrangement end tænkt.
2. Erik Haldan præsenterede et forslag fra fonden om at nedlægge selve fonden, sælge aktiverne og lade dem administrere af Journalistklubben. Pt. bliver fonden en større administrativ opgave med nye persondataregler. Der er også udgifter forbundet med administrationen – og pt. ikke specielt godt afkast. Pt. er der ca. 52.000 kroner i værdipapirer og 7.000 i likvide midler. Bestyrelsen drøftede forslaget og er enige i, at det både er mere praktisk og gør midlerne mere dynamiske. De skal fortsat være øremærkede til særlige formål – se forslaget. Vi har i forvejen ca. 11.000 kroner fra Vild Med Ord, der er øremærkede til særlige formål, så det lader sig sagtens gøre. Når der bliver tale om anvendelse af midler, bruges sidstnævnte penge først, så den del er afviklet, og sponsorerne kan få deres tak i den forbindelse. Erik afklarer formelle krav, får en vurdering på salgspris på værdipapirer og tilretter teksten, og forslaget udsendes i god tid før generalforsamlingen.
3. Fra et medlem er på klubbens Facebook-side spurgt om evt. arrangement inden jul. Et kik i bestyrelsens kalendere viste, at det ikke for os er muligt. Bo skriver tilbage og opfordrer til, at medlemmer evt. mødes på eget initiativ; klubben vil godt give første genstand.
4. Facebook-siden i øvrigt: Enkelte interesserede har spurgt om at være med på siden, men bestyrelsen er enige om, at den udelukkende er for klubbens medlemmer.
5. Vinterfesten er 25. januar. Bo udsender sammen med Yvonn en reminder. Dagsorden med forslag udsendes senere.
6. Eventuelt: Lars Stokbro giver udtryk for, at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen eller som kasserer (og lod sig ikke overtale). Bo har en idé til afløser og spørger vedkommende. Lars er villig til overlap og intro.
Referat: anne hedegaard haldan
Tilbage til indhold