Bestyrelsesmøder - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Bestyrelsesmøder

Referater > 2017
Arbejdsmøde om kommende jubilæum: Jubilæumstillæg/
-reception/-fest/-konkurrence/pengeindsamlingen/det gode formål som klubben vil give sin ”jubilæumsgave” - og ordgalla
Torsdag den 3.8. på Britannia. Deltagere: Bo Bechsgaard, Frede Madsen, Erik Haldan, Anne Hedegaard, Peter Møller, Lars Stokbro og Yvonn Tittel.
EH: Orientering fra jubilæumsudvalget:
Tillægget kører fint. Indholdet er planlagt. Arbejdet er uddelegeret. Èt hængeparti: 60’erne (Forslag: Spørg Harry Pedersen, JV. EH hører ham)
Ud over 10 årtier bliver der opslag med pressefotos gennem 100 år, med forklaring på udviklingen (20 fotos) – og med forsider/layout gennem 100 år osv.
Jørgen Dieckmann har været en stor hjælp både med at finde materiale, kildestof og billeder, og han har påtaget sig båndet af små hændelser med pix fra hvert årti.
Fonde og organisationer har bidraget med 180.000 kroner (kan komme over 200.000 kroner) – ikke annoncer, men bidrag, til den gode sag: At hjælpe mennesker med læsehindringer.
EH leder efter det gode formål. Væsentligt: Må IKKE være drift, men afgrænset projekt. Er i kontakt med ordblindeunderviserne Mikael Højbjerg og Thomas Mose, begge unge Esbjerg-gutter, som i 2012 blev fkåret til Årets Succes af JydskeVestkysten for deres ordblindeprojekt Bølgen på VUC Vest. Siden har de været nomineret til Politikens Undervisningspris 2013 og Landsforeningen af Læsepædagogers Initiativpris 2013.
Mikael Højbjerg og Thomas Mose har fået weekenden over med at komme op med ide.
Andre ideer blev diskuteret. Bla tilskud til Ryk Esbjerg – særskilt initiativ til voksne ordblinde på arbejdsmarkedet. Lotte Roed er ankerkvinde.
Alle tænker videre over gode formål. Det begynder at haste med specifik og konkret emne at støtte.
Det er ønsket, og i øvrigt i tråd med EHs henvendelse til diverse fonde og organisationer, at langt de fleste penge går til det gode formål. Dvs. udgifterne til reception, præmier og ordgalla skal være begrænsede.
Konkurrencen: Skal udskrives 15.9., i forbindelse med reception og jubilæumsfejring i Rådhushallen fra klokken 14 til 16. For unge 16-24 år – om ord og deres virkning. Til aflevering i form af skrift, max 10.000 tegn med mellemrum; video max 3 minutter eller podcast max 3 minutter.
EH får konkurrencen, temaet, kriterier osv omtalt i tillægget, der udkommer før receptionen 15.9., som appetizer og invitation. Frist for indlevering er 15.10. – vindere får præmier overrakt ved Ordgalla i slutningen af november på Tobakken.
Præmier: 10.000 kroner/5.000 kroner og 3.000 kroner.
Konkurrence-dommere: Anne Hedegaard påtager sig rollen som overdommer. Fem dommere i alt. I øvrigt i forslag: fx gymnasielærer, underviser på mellemlang uddannelse, fx seminariet, event-kvinde fra biblioteket, Mai Møller Kristensen, JV-Esbjerg, eller en politiker, eller jurist. Anne sammensætter!
Receptionen: Rådhushallen, Torvegade 74, 6700, fredag den 15.9. kl. 14-16.
Esbjerg Kommune stiller hallen gratis til rådighed.
Forplejning skal findes ud af. EH hører kommunen. Øl, vand, vin og snacks.
Der vil blive bedt om tilmelding. Til Erik Haldan, med emneord: 100 års jubilæumsreception.
Medlemmer af journalistklubben, fonde og organisationer og hvem, der i øvrigt bidrager til jubilæumsfejringen, bliver særskilt inviteret.
Plancheudstilling (tillægget trykt på plancher ved Rosendahl) og talere. Poul Bjelke? Johnny Søtrup? Jørgen Dieckmann?
Udgifter til receptionen betales af Esbjerg Journalistklubs fond.
Jubilæumsfesten: For medlemmer af Esbjerg Journalistklub med mænd og koner.
Fredag den 15.9. klokken 18 i cafeen på Tobakken. Huskok Preben Madsen. Fonden vil give tilskud, til servering o.l. Beløbet ligger ikke fast. Regnskabet viser at årsfesten i Synagogen koster foreningen omkring 6.500 i tilskud, oveni egenbetaling på 300 kroner. (Det kan vise sig senere at årets generalforsamling bliver fx med smørrebrød, men uden fest – måske er én årlig fest nok)
Bo Bechsgaard er ankermand på aftenfesten.
Pressemeddelelse: EH skriver side 2 i jubilæumstillægget og fortæller om jubilæum osv – det han skriver der kan fungere som pressemeddelelse, som EH sender til JV osv.
Ordgalla: Afholdes på Tobakken.
2-3 timer max.
Fx panel med Henning Hyllested, Mai Mercado(?) og Erik Trigger Olesen.
PerVers? Anders Vestergaard, one-hand rapper?, Thomas T?, Troels Bech?, Jan Svarrer?, Søren Pind?
Bo Bechsgaard er ankermand på ordgalla. Vil høre om Mette Bock vil komme og holde tale.
Implicerede i ordgalla aftaler at speede processen med at lægge program og invitere deltagere op. Indledningsvist over mail.
Særligt regnskab: Samlet for hele 100-års festen. Kasserer Lars Stokbro og revisor Frede Madsen tager ansvar for at føre alt, der har med jubilæet at gøre, i særskilt regnskab. For at kunne dokumenterer overfor alle parter, fonde osv, hvad pengene er brugt til, krone for krone.
Der skal også være tydelig adskillelse af udgifter til receptionen (nævnt som del af formålet i ansøgning til fonde og organisationer) og til klubbens egen jubilæumsfest.
Indledende invitation: Yvonn sender indledningsvist mail til klubbens medlemmer om reception og jubilæumsfest – med tidspunkt og sted, så de kan begynde at plotte i kalenderen.
Yvonn Tittel
Referat møde i Esbjerg Journalistklub tirsdag den 20.6.2017
Tilstede fmd. Bo Bechsgaard, Erik Haldan, Frede Madsen og Peter Møller fra jubilæumsudvalg i anledning af forestående 100 års jubilæum – samt Anne Hedegaard, næstformand, og Yvonn Tittel, sekretær.
1: Siden sidst. Besøg på Broen 14 dage før åbning. 10 deltog.
2: Næste arrangement, 29.6. Film.
3: Statusopdatering jubilæum ved Erik Haldan.
Reception 15.9. kl 14.30 Esbjerg Rådhus. Åbning af udstilling. Plancher her bliver dubletter af plancher på byhistorisk arkiv – bestående af de 10 opslag fra hvert sit årti i 100-års avisen, der skal ud til alle i Esbjerg.
EH udpeger skribenter. Hvert opslag bliver én historie + fem noter. EH finder materialet.
Desuden særhistorier. Pressens historie fra bly til Facebook til Fake News (Jan Lindhardt); Forsider fra 10 årtier (Stokbro), Billeder i 100 år, (Tue); Esbjergensernes holdning til pressen? – En side med program for jubilæumsdagen.
Og en med den konkurrence om ”Ordet” foreningen udskriver. De unge må aflevere lyd, txt, video – frit. Bliver ikke til skoler/klasser – udskrives frit til alle, max 20 år.
Fejringen vi ”giver” i anledningen af jubilæet bliver ordgalla. 1-2 uger efter kommunalvalg. Ordekvilibrister, politiker, præst, journalist, osv – Bo, Frede og Peter vil tage sig af at udtænke program og deltagere. Måske bundet sammen af komiker – Jan Gintberg/Huxi. 3 typiske esbjergensere som Hyllested, Erik Tricker Olsen, Jacob Maj? En hyldest til ordet – og i løbet af aftenen vil vi se/høre vinderen af konkurrencen ”ordet”
Avisen om 100 års pressehistorie i Esbjerg/Dk udkommer i ugen op til jubilæum.
Deadline uge 35. Hver skribent får sin deadline fra EH.
På dagen for reception, 15.9., bliver der gallafest for medlemmer om aftenen, fx i Cafeen på Tobakken, ved vores ”huskok”
Næste møde: 3.8. kl 19 på Portland.
Yvonn Tittel
Tilbage til indhold