6. april 2011 - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

6. april 2011

Referater > 2011 > Bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmødet hos Bo Bechsgaard den 6. april 2011

Tilstede: Anne Hedegaard Haldan (AHH), Kurt Henriksen (KH), Lene Weber (LW), Bo Bechsgaard (BB), Lars Stokbro (LS) og Erik Haldan (EH).

Referent: LW

Dagsorden:
1) Medlemshvervning
2) Kommende arrangementer
3) Konstituering og valg af næstformand
4) Forslag til tilføjelse i kriterier for Esbjerg Journalistklubs pris

Ad 1: I første omgang skal vi have overblik over, hvem der er trådt ud af klubben, og hvor mange betalende medlemmer vi reelt er. Tallet ligger et sted sidst i 30'erne.
LS og LW får styr på dette.
Medlemstallet er ikke alarmerende lavt - og der er da også kommet et par nye medlemmer til i løbet af efteråret/vinteren, men vi vil gerne skabe lidt mere luft til det lave medlemstal og vil derfor hver især overveje, hvem vi evt. kan prøve at henvende os til. Ikke mindst kommunikationsfolkene vil vi gerne tage direkte henvendelse til. De tøver måske med selv at komme til klubben. Flere navne nævnes bl.a. Rune fra Budstikken, Ole Bruhn fra JVs sportsredaktion, Lars Dyhr fra EfB og kommunens kommunikationskonsulenter.

Ad 2: Udover klubbens egne arrangementer vil vi holde øje med, om der dukker spændende foredrag eller arrangementer op, som vi kan koble os på forholdsvis ubesværet og billigt/gratis. DRs nye generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, har tilkendegivet overfor BB, at hun gerne vil mødes med journalistklubbens medlemmer, når hun kommer på vores kanter. Dette arrangement er der altså lagt billet ind på. Vi kender blot ikke tidspunktet endnu.

I forbindelse med det kommende folketingsvalg vil det være oplagt at holde et "pressemøde", hvor eksempelvis en af ministrene er oppe imod en lokal kandidat fra et andet parti. Det kunne sættes i værk i forbindelse med, at den landskendte minister/politiker i forvejen lægger vejen forbi det vestjyske. Hotel Britannia kan - som tidligere - levere centrale og velegnede lokaler til et sådant "pressemøde".

Forhenværende bestyrelsesmedlem Tove Bak har på et tidligere møde opfordret til, at klubben holder et arrangement i Hjerting. Hun vil i den forbindelse gerne stille hus og have til rådighed og stå for rundvisning i Hjerting Kirke (noget hun i forvejen gør sig i). På turen skal vi naturligvis også se nærmere på den nye strandpromenade og sejlklubbens nye klubhus. Bestyrelsen vil gerne holde dette arrangement allerede i forsommeren, og LS vil derfor tage kontakt til Tove for at høre, om hun stadig er tændt på ideen.

BBs forslag om at lave et arrangement i tilknytning til Made In Esbjerg, der er en lokal og alternativ musikfestival under Esbjerg Festuge, møder opbakning i bestyrelsen. Esbjerg Festuge 2011 finder sted fra den 12. til 20. august. Ideen er naturligvis, at vi skal høre noget af musikken på Tobakken og efterfølgende have noget at spise sammen, men forinden får journalistklubbens medlemmer et eksklusivt møde med musikerne fra f.eks. Kellermensch eller The Floor Is Made of Lava. KH påpeger, at det er vigtigt, indholdet har tyngde, og at de pågældende musikere har noget på hjertet. Det er der enighed om. BB vil arbejde videre med arrangementet.

BB kommer med endnu et forslag: møder med spændende Esbjerg-personligheder som Tage Sørensen og Henning Kruse. Bestyrelsen er alle positive - blot ønsker vi, at den aktuelle personlighed skal holdes på sporet, så det ikke bare bliver en opremsning af anekdoter fra fortiden. Personen skal kunne komme med et bud på, hvordan Esbjergs fremtid kommer til at se ud, og hvem der mon vil føre stafetten videre. Et ekstra krydderi på møderne opstår, hvis vi kan få grønt lys til at mødes hjemme hos den aktuelle personlighed. Henning Kruse har jo f.eks. et spændende hus på strandvejen, som mange sikkert gerne vil se indvendigt. BB vil arbejde videre med muligheden for at komme hjem til netop Henning Kruse. Går det godt, bliver arrangementet det førstkommende i år.

Vi minder endnu en gang hinanden om, at det er vigtigt, at arrangementerne vinkles/trækkes op, så de fremstår som journalistklub-arrangementer.

Ad 3: Som næstformand for Esbjerg Journalistklub vælges Anne Haldan.

Ad: 4: Formand for Esbjerg Journalistklubs Fond, Erik Haldan, er inviteret med til bestyrelsesmødet, fordi han foreslår en tilføjelse i kriterierne for Esbjerg Journalistklubs pris. Vi vil gerne både kunne uddele prisen til en lokal personlighed (som hidtil) og en kollega, der har begået et bemærkelsesværdigt journalistisk stykke arbejde. Det er svært at blive helt enige om ordlyden af denne tilføjelse på bestyrelsesmødet, så EH vil gå hjem og arbejde på et udkast, som skal forelægges bestyrelsen. Tilføjelsen skal godkendes på en (ekstraordinær) generalforsamling.Tilbage til indhold