Referat - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Referat

Referater > 2012 > Generalforsamling

Referat af generalforsamling i Esbjerg Journalistklub lørdag den 28. januar 2012

Fremmødet talte 12, seks kvinder og seks mænd, og som ordstyrer blev valgt Frede Madsen, referent blev jeg.
Som brud på traditionen og normal generalforsamlingsadfærd fik kasserer Lars Stokbro lov at aflægge regnskab inden formand Bo Bechsgaard kom til orde. Simpelthen fordi et beskadiget knæ hos leverandøren af den bestilte mad medførte en sidste øjebliks omlægning til mad fra Restaurant Herregårdskælderen på Sønderskov Slot, som kassereren personligt skulle ned og afhente før årets festmiddag.

Regnskabet godkendt
Regnskabet gav ikke anledning til stor ståhej. I år var ikke søgt musiktilskud fra byens medier, fordi der ikke var planlagt levende musik og bestyrelsen har valgt i disse så trange tider at gemme støttehenvendelser til der - eventuelt - virkelig er brug for støtte. Desuden viste det sig senere at årets fest for første gang nogensinde også blev uden dans, så musiktilskud ville have været helt forfejlet.
Årets resultat på 2942 kroner blev godkendt.

Formandens beretning
Så var det tid for formandsberetningen. Bo Bechsgaards første af slagsen. Som en opsummering på to bestyrelsesmøder - ét i sidste øjeblik inden generalforsamlingen, og som en gennemgang af årets tre arrangementer med en skønsom blanding af fagligt indhold og socialt samvær. Et med Ulla Tørnæs og Bjarne Corydon - et par uger inden sidstnævnte blev finansminister ud af det blå; et med DR-journalist Kim Bildsøe Lassen, arrangeret af Vestjysk Erhvervsklub - og et hos/om MadeInEsbjerg, byens nye, kulturelle flagskib og musikfestival.

Arrangementerne er om noget den ny formands hjertensbørn, hvilket gør det noget begrænsede fremmøde des mere enerverende, hvilket også blev et emne under den efterfølgende debat. De fremmødte var enige i, at det er en akilleshæl at arrangere og at få deltagere - og Birthe Gaj foreslog en model, hvor Esbjerg Journalistklub laver offentlige arrangementer, så der udover foreningens egne medlemmer vil være adgang for andre, mod betaling. En ide der dog stødte mod den betænkelighed, at det vil kræve en del ressourcer og at der er en del andre arrangementsudbydere at konkurrere med - og imod.
Uanset var der fælles enighed om at arrangementerne skal der værnes om og gøres det yderste for at få deltagere til - ligesom der skal arbejdes stabilt på at øge medlemstallet. I det forløbne år er kommet fem nye deltagere til, hvoraf fire deltog i den efterfølgende fest (den ene endda også på generalforsamlingen!)

Valg
Formandens beretning blev godkendt med applaus, Lars Stokbro blev genvalgt som kasserer og undertegnede, Yvonn Tittel,  blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.
Maj Møller Christensen blev genvalgt som suppleant og Tue Sørensen lod sig også vælge og erstatter dermed Henrik Flohr, som suppleant.

Journalistklubbens Fond
For Journalistklubs Fond fremlagde formand Erik Haldan beregning om et år, hvor især skærpede regler om gennemsigtighed og dokumentation, i et forsøg på at modarbejde spirende terroraktivitet, har krævet en del papirarbejde og mødeaktivitet for selvsamme formand + klubbens formand.

Ellers var det store emne ændrede kriterier for uddeling af Esbjerg Journalistklubs Pris.
Tilføjelsen giver mulighed for også at give prisen til en udøver i egne rækker, mens prisen oprindelig var tiltænkt mennesker udenfor journalistikken, der via arbejde i demokratiets tjeneste eller for almenvellet ydede særlige indsatser for åbenhed og borgerinddragelse via medierne.

Tilføjelsen blev godkendt, det samme gjorde regnskabet og kassebeholdningen på 73.711 kroner - samt genvalg til formand Erik Haldan.

Tilbage til indhold