Referat - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Referat

Referater > 2013 > Generalforsamling

Referat

G
eneralforsamling i Journalistklubben Esbjerg d. 26.1.2013

Dirigent, Frede Madsen og
referent Yvonn Tittel.

1) Formandens beretning: Se separat punkt på hjemmesiden!

2) Formandens beretning blev sat til debat. Hvilket Per Guldberg Klausen protesterede imod, han ønskede kassererens beretning med inden debat – men, sådan blev det ikke.
Første debatpunkt blev kommende arrangementer. Formand Bo Bechsgaard argumenterede for, hvorfor det bliver borgmester Johnny Søtrup i marts måned. Fordi det er valgår, og fordi, hvis Søtrup bliver genvalgt som borgmester bliver han den længst siddende borgmester i Esbjerg nogensinde. Da Journalistklubben har gjort til sit varemærke at være først, og helst før tingene officielt er, skal Søtrup altså tages nu. Arrangementet skal foregå som det første af sin slags, med hele 26 deltagere ved ”hjemme hos Henning Kruse” i 2012, så det bliver i Søtrups private lejlighed.
Herefter debatterede de fremmødte emner til kommende ”store esbjergensere” og navne som Kjeld Droob, Anders Eldrup – ny formand for Offshore Center Danmark; Martin Næsby – direktør i Olie Gas Danmark; Jesper Locht, ny direktør for DSB og tidligere chefredaktør på Syddanske Medier, Carsten Madsen, blev nævnt. (Om Jesper Locht blev i øvrigt givet den bonusinformation, at han altid har været speciel, siden han troppede op første dag på Esbjerg Gymnasium med Burberry slips. ”Men, han var også fra Bramming”, som Kjeld Ravn tilføjede)
I øvrigt blev foreslået arrangementer som: En havnerundfart med havnedirektør Ole Ingrisch og et valgmøde, ala sidste valg, med spidskandidaterne Søtrup og Snedker.
Intet blev vedtaget, men formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3) Kasserer Lars Stokbro måtte ud i lidt længere forklaringer omkring et regnskab, der for 2012 gik i minus 446,87 kroner. Men som i virkeligheden var et overskud på cirka 3500 kroner. Forklaringen ligger i, at indkøb af alkohol og sodavand til vinterfesten 2013 blev bogført i 2012, fordi indkøbet fandt rettidigt sted, udført med omhu af referenten i øvrigt.
Rent regnskabsteknisk fik kassereren det hint, at de likvide varer, der først skulle drikkes i 2013, rettelig skulle have været opført som et aktiv i regnskabet, hvilket ville have løst problemet. Et andet medlem mente, indkøbet burde være bogført som drikkepenge.
Æresrevisionen, ved æresrevisor Kjeld Ravn, anførte netop mærkværdigheden i en udgift baseret på en fornøjelse i 2013 stod opført i regnskabet for 2012, men udtrykte i øvrigt ros for let tilgængelig oversigt af diverse bilag.
Kassererens regnskab blev herefter enstemmigt vedtaget.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Formand Bo Bechsgaard og næstformand Anne Hedegaard Haldan var begge på valg og modtog genvalg med applaus. Det samme overgik de to suppleanter Mai Møller Christensen og Tue Sørensen.

5) Valg af revisor Karen Sloth og revisorsuppleant Tonny Rask blev på samme vis genvalg med applaus.

6) Kontingentet til Journalistklubben Esbjerg blev vedtaget som uændret, 325 kroner pr. år.

7) Esbjerg Journalistklubs Fond fremlagde herefter beretning og årsregnskab, ved formand Erik Haldan.
Et drastisk fald i bruttoudbytte af værdipapirer, fra 3857 kroner i 2011 til mindre end det halve, 1510 kroner i 2012, blev forklaret som snarere en tilbagevenden til normalen, og underbygget med en historisk gennemgang: 2010 havde også været stort, med 3400 kroner i udbytte, til gengæld var de foregående år nede i udbytter på 1300, 1400 og 1600 kroner – og det er så der, normalen er, argumenterede formanden.
Der i øvrigt forklarede, at han af egen lomme har valgt at dække revisionsudgifterne i år, stærkt under indflydelse af de mange historier om krakkede banker, hvor direktørerne alligevel har ladet sig forgylde. Den slags skal ikke kunne siges om Esbjerg Journalistklubs Fonds formand. Dog havde formanden siden fået eftertanker og var på egen hånd nået frem til, at nogle kunne opfatte den gestus som en leflen for at skabe popularitet om egen person. For at undgå en sådan mistanke har han besluttet, at den private dækning i 2012 er og bliver en engangsforestilling. (Hvilket i øvrigt synligt lettede hans hustru, næstformand i Journalistklubben, Anne Hedegaard Haldan)
Herefter kom formanden ind på de manglende kandidater til fondens ærespris, der ikke er blevet uddelt de senere år. Fonden skal i maj debattere, om der skal en ny procedure til, for at finde egnede kandidater.
Herefter blev regnskabet og beretning vedtaget med applaus, og flere udtrykte stor ros.

8) Debatten blev præget af en forespørgsel på klubbens planer om et bogprojekt i forbindelse med sit 100 års jubilæum i 2017. Et punkt, formand Bo Bechsgaard sluttede af med at sige,  vil blive taget op på en separat drøftelse i bestyrelsen.

9) Inden generalforsamlingen blev officielt afsluttet fik formanden opbakning til om muligt allerede under årets fest at genforhandle med kok Preben Madsen om at han står for menuen til vinterfesten igen i 2014.Foto : Holger Bundgaard

Foto : Holger Bundgaard

Tilbage til indhold