12. januar 2010 - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

12. januar 2010

Referater > 2010 > Bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Journalistklub tirsdag 12. januar 2010

Til stede: Frede Madsen, Holger Bundgaard, Lars Stokbro, Per Guldberg Klausen og Mai Møller Christensen
Fraværende med afbud: Henrik Flohr

Referent: Mai


1.   Kommende arrangementer
Frede havde bedrevet et stykke nyttigt researcharbejde, hvor samtlige klub-arrangementer og deres deltagerantal de seneste år var opgjort. Listen blev delt ud og gav grundlag for at vurdere, hvilke arrangementer der trækker mest, og hvilke mindst.
Forslag til arrangementer i 2010 blev diskuteret og de bedste valg ud til nærmere planlægning:
-   Holger vil undersøge, hvilke muligheder der er for et besøg i Jernalderlandsbyen, og om det kan gøres til en familievenlig og ikke alt for lang dag med interaktivitet. Kunne eventuelt placeres i forsommeren.
-   Per laver forstudie af, hvad en bus vil koste, hvis vi skal på pubcrawl til Esbjergs forstæder. Pubcrawls udgør historisk nogle af klubbens allerstørste deltagersucceser, men idéen må konstant udvikles, og en tur rundt til de røgfyldte bodegaer i alt fra Kvaglund Centret til Sædding Centret kunne være en oplevelse.
Poul Bjelke skal have en forespørgsel om, om han vil være guide på sådan en tur, og han skal i så fald være med til at udvælge beværtningerne.
Der var forslag fremme om at slutte turen med gammeldaws æggekage på Ølufvad Kro, hvilket er en oplevelse i sig selv.


2.   Mulighed for arrangement-shoppere
Det blev diskuteret, om klubben skal give plads til, at ikke-medlemmer altid kan deltage ved arrangementer - i så fald til en engangspris, der ved deltagelse i alle årets arrangementer bliver dyrere end kontingentet til klubben.
Fordele ved sådan en ordning er, at vi måske kan fange nogle kolleger, der kun er interesseret i nogle af vores arrangementer, ikke alle. Og måske personer, som ønsker friheden i ikke at være fast medlem af klubben, men bare vælge til og fra, som det jo er blevet så moderne. Man kan så bare håbe på, at nogle af dem på sigt - når de har deltaget i mange gode arrangementer på stribe - bliver inspireret til at melde sig ind.
Ulemperne ved ordningen er, at klubbens økonomi bliver meget mere sårbar, hvis flere og flere efterhånden bliver zapper-deltagere og ikke faste klubmedlemmer. Klubbens kassebeholdning har godt af den dag i foråret, hvor alle medlemskontingenterne automatisk ryger ind på kontoen.
Der blev ikke taget beslutning om at åbne for flere zapper-arrangementer, men diskussionen kan eventuelt tages op igen senere.

3.   Overdragelse af Pers funktioner
Per stopper i bestyrelsen, og det bliver nødvendigt at finde en ny kasserer, der kan varetage Pers hidtidige funktioner. Det drejer sig om at kunne føre regnskab, at styre medlemsdatabasen via en PBS-registrering og at stå for at udsende invitationer til arrangementer. Per fortsætter i første omgang med at styre hjemmesiden.
Funktionerne er lette og til at overskue for de fleste efter en kort oplæring, beroligede Per. Det drejer sig blandt andet om at kunne skrive i et Excel-ark, og Per vil brænde skabeloner til invitationer over til den nye kasserer. Det blev diskuteret, om invitationsdelen måske skal være sekretærens arbejde fremover.
Kassereren vælges på generalforsamlingen 6. februar.

4.   Eventuelt
Holger advarede mod, at vi ikke må gro fast i altid at holde vinterfesten i Synagogen, selv om det er et rigtig godt sted. Nye steder kan give nye impulser, og det sås sidst ved den meget vellykkede fest på græske Taverna.
Desuden blev hvervningen af fremtidige bestyrelsesmedlemmer diskuteret. Per, Holger og Mai har valgt at træde ud af bestyrelsen, og Susanne Dolleris trådte ud for to måneder siden.  Et forslag om, at fremtidige suppleanter ikke forventes at deltage ved møderne, blev vedtaget. Da den beslutning blev truffet, valgte Mai, at hun godt ville fortsætte som suppleant.
Herefter mangler der at blive fundet endnu en suppleantkandidat, og også gerne flere mulige bestyrelseskandidater, så der kan blive kampvalg.

Tilbage til indhold