Generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Generalforsamling

Referater > 2016
Beslutningsreferat, generalforsamling i Esbjerg Journalistklub d. 31.12.2016, 12 deltagere
1: Frede Madsen blev valgt til dirigent, Yvonn Tittel til referent
2: Formandens beretning. Efterfølgende ros for stor tilslutning til årets arrangementer, i gennemsnit godt 20 deltagere per arrangement.
3: Regnskab for Esbjerg Journalistklub, ved kasserer Lars Stokbro. Resultatet blev et overskud på 3.520,59 kroner, hvilket er betydeligt bedre end underskuddet for 2014 på 2.417,34 kr. Regnskabet blev godkendt.
4: Valg: På valg var efter tur: Kasserer Lars Stokbro, Yvonn Tittel og Kim Westphal. Alle modtog genvalg. Det samme gjaldt suppleanterne Tue Sørensen og Mai Møller Christensen.
6: Også de to æresrevisorer Karen Sloth og Tonny Rask modtog genvalg.
7: Kontingent blev besluttet uændret, 325 kr. per år, /160 kroner for pensionister.
8: Orientering fra jubilæumsudvalget, ved Erik Haldan.
Arbejder i korte træk med et tillæg, der forhåbentlig skal generere et overskud til at uddele en pengegave til et godt formål ved jubilæumsfejringen. Hvordan og til hvem er ikke afklaret, muligvis vil bestyrelsen senere henvende sig til medlemmerne om forslag.
Her ud over arbejdes med planer om en udstilling i samarbejde med Byhistorisk Arkiv, og en reception samme sted.
Arbejdet er endnu så tidligt i sin vorden, at yderligere detaljer er omsonst. Dog har udvalget beføjelser til at henvende sig til medlemmer for at få hjælp, da vi alle forventes at ville bidrage til at fejre pressens og foreningens 100 år.
Dato for jubilæumsfejring osv ligger heller ikke fast endnu.
9: Beretning og regnskab for Esbjerg Journalistklubs Fond. Et underskud på 292,71 skyldes udelukkende en negativ kursregulering. Regnskabet blev godkendt.
10: Formand for Esbjerg Journalistklubs Fond, Erik Haldan, var på valg og modtog genvalg.
Tilbage til indhold