31. oktober 2012 - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

31. oktober 2012

Referater > 2012 > Bestyrelsesmøder

Referat

Bestyrelsen i Esbjerg Journalistklub har den 31.10.12 holdt vinter-bestyrelsesmøde hos veloplagt formand og med udtrykt tilfredshed over årets arrangementer: Store Esbjergensere hos Henning Kruse; EfB bag facaden med ny og afgående formand – og Made in Esbjerg.

Om det er de vellykkede arrangementer eller godt benarbejde – klubben har på det seneste også fået en god håndfuld nye medlemmer, så der er chancer for nye bekendtskaber ved årets vinterfest, alle allerede nu bedes krydse i kalenderen den 26. januar. Nærmere program og invitation samt kuvertpris følger – men, det kan oplyses, at maden – og kokken selv – kommer fra Herregårdskælderen.

Til den mere formelle del ved vinterfesten, den indledende generalforsamling, er kasserer Lars Stokbro i gang med et udkast til en ny paragraf om mulighed for kvartalsvis indmelding i klubben, for at undgå, at nye medlemmer skal stå over et helt år, før de kan fremvise betalingskvittering og dermed deltage i den eftertragtede fest. I samme snak om vinterfest blev betonet at huske at invitere praktikanterne fra diverse medier med, samt opfordre dem og nye kolleger til at deltage i klubbens arrangementer.

Bestyrelsen drøftede, om klubben skal blive mere ”netværk” – men endte med at ville tage det op ved generalforsamlingen, for at høre medlemmerne, om der er et behov.

Af kommende arrangementer blev besluttet:

Lene Weber arrangerer julehygge den 7.12. på Underground, nærmere kommer senere.

I marts har formanden skaffet os hjem til Johnny Søtrup i rækken af store esbjergensere – måske kommer der her et først-til-mølle princip ved tilmelding, på grund af begrænset plads. I maj har formanden aftalt med SE-Niels at journalistklubben bliver inviteret i nyt domicil FØR officiel åbning – og DR-generaldirektør Rørby melder sin ankomst når hun kan.

Omkring kommende vinterfest blev aftalt:

Yvonn er tovholder på Tysklands-indkøb – forhåbentlig med selskab af Lene Weber.  Foruden gemt seddel fra tidligere år skal servietter, the, kaffe og fløde på dåse også indkøbes syd for grænsen.

Borddækning står ALLE i bestyrelsen for, den 26.1.13 kl 11.00/oprydning samme tid dagen efter, igen for hele bestyrelsen.

Musikken vil vi høre Per og Michael om/underholdningen taler Yvonn med pigegruppen Dorthe-Kathrine-Tove om – og formanden forhandler menu og pris med Herregårdskælderkokken.


Tilbage til indhold