Formandens beretning - Esbjerg Journalistklub

Gå til indhold

Formandens beretning

Referater > 2011 > Generalforsamling

Beretning for Esbjerg Journalistklub 2010

For en uge siden ved denne tid havde jeg lige mødt 34 af mine gamle holdkammerater fra hold Q på det, der nu hedder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi holdt 30 års jubilæum i Journalisternes Hus på Gammel Strand i København, og luften var tyk af samvær, minder og masser af humor.

For mig opfylder Esbjerg Journalistklub i mange henseender samme formål på lokalt plan. Vi bærer på en fælles historie, som vi holder af at fremdrage højdepunkter fra. Vi befinder os i en flimrende medievirkelighed, som det kan være nyttigt at snakke med fagfæller fra andre af byens medier om. Vi binder fortiden og nutiden sammen i vores fag.

Jeg ser tilbage på seks år som formand, hvor jeg har mødt spændende personligheder og oplevet gyldne øjeblikke. Vi begyndte med Helle Thorning-Schmidt få dage før S-formandsopgøret i 2005, vi har mødt direktører, fiskere, kulturfolk, journalister, kommentatorer, borgmesterkandidater og mange flere. Vi har været på pubcrawl flere gange, og vi har haft et festligt 90-årsjubilæum, som var lige ved at koste os formuen.

Nej til volumensyge

Det tilsyneladende uopslidelige tema, pubcrawl, overtog vi fra den tidligere bestyrelse og videreførte med pæn succes, senest på Fanø i 2010. Siden fandt vi selv på Faglig Café, hvor en lokal journalist eller en medieperson udefra over en fadøl på Underground fortæller om sit job eller et tema og lægger op til debat. Muligheden for at møde mediefolk til et spændende arrangement i et uformelt miljø er faldet i medlemmernes smag.

Vi skal hele tiden udvikle journalistklubben, og vi skal søge samarbejde med andre arrangører af møder, når det giver mening, og vi kan tilbyde medlemmerne nye impulser og oplevelser. Et godt eksempel er Hans Engell på Esbjerg Højskole i foråret 2010, hvor vi bilder os ind, at vi berigede debatten om Esbjergs evne til at markere sig udadtil.

En af journalistklubbens fornemste opgaver er at bringe medlemmerne i kontakt med personer og miljøer, de ellers ikke ville have mulighed for. Vi skal ikke lave standardvarer, foredrag og byvandringer, man kan få andre steder, og vi skal ikke lide af volumensyge. De fleste af de personer, vore medlemmer gerne vil møde, vil hellere holde oplæg for 10 journalister end 30 husmødre. Sådan er det bare. Journalistklubben er for journalister og ved særlige lejligheder også vores partnere. Ikke for naboer, jagtkammerater og andre ellers udmærkede mennesker.  

Vi skal have flere unge

I min formandstid har vi vel mistet omkring en snes medlemmer. Vi kom fra et meget højt niveau og er nu nede på et medlemstal, jeg genkender fra en tidligere periode som kasserer. Der er dog ingen grund til at skjule, at foreninger som vores er under pres. Vi lever i en tid med sociale medier på fremmarch, arbejdstider til langt ud på aftenen på den største journalistiske arbejdsplads i byen, JydskeVestkysten, og de mange andre forpligtelser og tilbud, der møder os.

Især kniber det med at få unge medlemmer. Jeg har foreslået bestyrelsen en 7-Eleven-kampagne, syv nye medlemmer under 35 år i 2011, og at vi især retter fokus mod netop JydskeVestkysten, hvor der er flest yngre journalister. Man kunne tænke sig en ambassadør for klubben på bladet, vi kunne tænke i arrangementer med appel til de yngre, og måske skal vi åbne for prøvemedlemskaber på favorable vilkår. Det overlader jeg til den kommende formand og bestyrelse.

Det har været en fornøjelse

Økonomisk har vi nu sundet os og er kommet til kræfter efter vores jubilæum i 2007. Det vil kassereren fortælle mere om. Apropos Lars Stokbro er han den eneste, der har overlevet mig som formand, efter Per Guldberg Klausen valgte at trække sig tilbage oven på 12 års arbejde i fjor. Bestyrelsesarbejdet har ikke været uden diskussioner og mislyde, og jeg har flere gange været i mindretal med mine til tider lidt oldnordiske meninger. Men hovedindtrykket er, at vi har haft et givende og sjovt samarbejde, og det takker jeg alle for.

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til debat.

1. februar 2011    

Frede Madsen
Formand
Esbjerg Journalistklub

Tilbage til indhold