Indkaldelse til generalforsamling - Esbjerg Journalistklub

Go to content

Main menu:

Indkaldelse til generalforsamling

Referater > 2016 > Generalforsamling

Generalforsamling lørdag 30. januar 2016
Hermed indkaldes generalforsamling i Esbjerg Journalistklub, lørdag den 25. januar 2014 kl. 16.00 i festlokalet, Nørrebrogade 78, Esbjerg.
Denne indkaldelse udsendes kun pr. mail. Forslag for medlemmerne skal skriftligt pr. mail eller post være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen for at kunne behandles under dagsordenens punkt 4.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2015
3. Regnskab for 2015
4. Indkomne forslag (deadline for forslag d. 16/1)
5. Valg til bestyrelsen    
Valg af kasserer. Lars Stokbro modtager genvalg
Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Yvonn Tittel modtager genvalg. Kim Westphal modtager genvalg.
Valg af to suppleanter. Mai Møller Christensen og Tue Sørensen er på valg.
Valg af revisor og revisorsuppleant. Karen Sloth og Tonny Rask på valg.
6. Fastsættelse af kontingent for 2014 (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
7. Orientering fra Jubilæumsudvalget (punktet er en orientering og drøftelse. Ikke et beslutningspunkt)
8. Beretning og regnskab for Esbjerg Journalistklubs Fond
9. Valg til Esbjerg Journalistklubs fondsbestyrelse
10. Eventuelt

Back to content | Back to main menu