Formandens beretning - Esbjerg Journalistklub

Go to content

Main menu:

Formandens beretning

Referater > 2016 > Generalforsamling
Beretning for Esbjerg Journalistklub 2015

2015 har været et stabilt år i Esbjerg Journalistklub. Både hvad angår  arrangementer, fremmøde, møder og i medlemskartoteket.
Vi har i løbet af året holdt 4 arrangementer (incl. Vinterfesten) Hver gang er der kommet over 20 medlemmer. Det er jeg godt tilfreds med.
Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder og desuden nedsat et jubilæumsudvalg. Det udvalg er på, som et særligt orienteringspunkt på dagens dagsorden. Det  punkt er selvfølgelig ventet med berettiget spænding og derfor vil jeg holde beretningen i kort form.
På medlems-siden er der tale om status quo. To medlemmer er flyttet og har meldt sig ud – og en enkelt nyt medlem er kommet til. Det betyder, at vi  i dag har 55 medlemmer.  

Siden Sidst
Bestyrelsen startede året med at rydde op efter en vellykket vinterfest, hvor 31 mennesker sad til langbords og nød hinandens selskab mens vi igen indtog en fem-retters menu fra vores fænomenale køkkenchef Preben Madsen. Jeg ved at nogle faktisk osse husker vinen, og nyt var det at alle drikkevarer var indkøbt her i byen – og ikke i Tyskland. Jeg er osse sikker på at flere ikke glemmer den levende musik fra Little Johnny Walker… musikken var ikke bare rigtig god – den var rigtig høj.

Vi holder fast i både køkkenchef, vin-leverandør og den levende musik.

På vores første møde i bestyrelsen bød konstitueringen ikke på nogen ændringer.  Anne Hedegaard er fortsat næstformand, Lars Stokbro er vores utrættelige kasserer, Yvonn Tittel er den flittige sekretær.             
Kim Westphal er bestyrelsesmedlem. Og jeg er glad for at alle der er på valg i år har sagt ja til at genopstille.

Til Året der gik …
Som jeg har sagt i tidligere beretninger - så ”er det på arrangementernes styrke, at klubben skal leve og overleve.”
Arrangementerne skal være attraktive for vores medlemmer  – fagligt, socialt og kulturelt – Og gerne være først med det sidste.

Målt i tørre tal lyder det sådan her:

22 var med da vi eksklusivt havde besøg af DAVÆRENDE Corydon og hans spindoktor, Steen Kristensen.

31 var som sagt med om bordet til Vinterfesten
                                                                                                                      
21 medlemmer var med da vi i maj besøgte Den Store Esbjergenser, Morten Hahn Pedersen på Fiskeri- og Søfartsmuseet, få dage før han trådte tilbage.

Det gjorde han faktisk den dag valget blev udskrevet og to dage før valgdagen havde 23 af os den – viste det sig - helt specielle oplevelse at møde en minister og en kommende minister, hvor ingen af dem i dag, hverken er minister eller møder folketinget.

Socialdemokratiet har siden både mistet magten og Corydon, der nu forlader dansk politik.
Venstre tabte valget, men fik magten. Carl Holst fik sin ministerpost, men mistede den efter 94 dage – i dag er han på orlov og under en politiundersøgelse for embedsmisbrug. Ikke mindst takket være et ihærdigt arbejde fra kolleger på vores dagblad, der tilmed blev nomineret til Cavlingprisen.

Det går stærkt i dansk politik. Heldigvis har klubben haft held til at ”være først med det sidste” … inden det var for sent.   
100 års Jubilæumsudvalg

Til min og bestyrelsens store fornøjelse er det - på generalforsamlingens opfordring – lykkedes at samle et potent Jubilæumsudvalg, der refererer til bestyrelsen og som under et senere punkt vil orientere generalforsamlingen om de foreløbige forslag og sonderinger der er gjort for at vi på værdig vis kan markere Esbjerg Journalistklubs 100-års jubilæum i 2017. Det glæder jeg mig til at høre om – og lytte til de bemærkninger og inputs der måtte komme.

Det kommende år
I bestyrelsen fortsætter vi med vores tema:  Besøg i privaten hos Store Esbjergensere. Årets navn er endnu ikke endeligt udpeget, til gengæld håber jeg, at der igen i år vil være gode ideer på generalforsamlingen og i bestyrelsen til arrangementer, der er attraktive for en stadig større og bredere medlemsskare.

Jeg vil hermed overlade beretningen til debat.

30. januar 2016
Bo Bechsgaard,
Formand, Esbjerg Journalistklub
Back to content | Back to main menu